IMAGINAUNAEMPRESA

IMAGINAUNAEMPRESA

"Sólo hay una fuerza motriz: el deseo". Aristoteles

dimarts, 11 de gener de 2011

Factors de fracàs d'una nova iniciativa empresarial

L’estudi analitza les raons del fracàs de les persones emprenedores empadronades a Catalunya, aprofundeix en els diferents aspectes d’aquest fracàs i analitza les característiques del fracàs empresarial i els obstacles per al creixement de les empreses a partir de tres tipologies de persones emprenedores: les que han tancat el negoci, les que encara no l’han consolidat i les consolidades. La comparació dels resultats obtinguts, amb el punt de vista dels tècnics i tècniques que assessoren en creació d’empreses permet evidenciar també, de manera complementària, algunes mancances significatives de les quals les persones emprenedores no són probablement conscients abans de posar en marxa el seu projecte empresarial.