IMAGINAUNAEMPRESA

IMAGINAUNAEMPRESA

"Sólo hay una fuerza motriz: el deseo". Aristoteles

dimarts, 30 d’agost de 2011

2on Trimestre de 2011: La taxa neta de creació d’empreses a Catalunya mes alta des del començament de la crisi.

Al llarg  del segon trimestre de 2011, 25.603 empreses (17.268 altes pures i 8.335 reactivacions) s’han donat d’alta o reactivat mentre que 22.249 han estat donades de baixa.
La taxa bruta d’entrada, definida com el nombre d’altes pures o reactivacions respecte del nombre d’empreses existents en el trimestre anterior, s’ha situat en el 4,2%. La taxa bruta de sortida ha estat del 3,7%.
La taxa neta d’entrada al segon trimestre de 2011 s’ha situat en el 0,6%. Com és habitual en els segons trimestres de l’any, la taxa bruta d’entrada s’ha elevat i la de sortida ha disminuït en el segon trimestre de 2011, donant lloc a una taxa d’entrada positiva (0,6%) i major a la de fa un any (0,4%).